waarneemregeling Zaandamse Huisartsen

Hieronder vindt u alle straatnamen in Zaandam. Geef in het zoekvenster (een deel van de) straatnaam waar u woont. U ziet nu de namen de waarnemende huisartsen. Door te klikken op de regel opent nuttige detailinformatie. Wendt u zich steeds tot de eerste waarnemer. Alleen bij afwezigheid van de eerste waarnemer is er een tweede waarnemer. Heeft u informatieve vragen, dan kunt u zich wenden tot de dokterstelefoon: telefoon: 075-6165001.

Geef hier (een deel van) uw straatnaam in:

Straatnaam W1 Eerste
huisartswaarnemer
W2 Tweede
huisartswaarnemer
W3 Derde
huisartswaarnemer